1. SKIP_MENU
  2. SKIP_CONTENT
  3. SKIP_FOOTER

Què són sistemes ERP i CRM

Un ERP (de l'anglès Enterprise Resource Planning o Gestió dels Recursos Empresarials) és un conjunt d'eines informàtiques per a la gestió de totes les àrees de l'empresa com són la facturació, comptabilitat, gestió de magatzems, producció, etc.

 

El que caracteritza un ERP respecte a altres solucions és la integració de tota la informació en una base de dades única. Això permet que no hi hagi arxius dispersos amb llistes diferents en funció de l'aplicació informàtica.

 

 

Atès que la base de dades conté tota la informació de l'empresa de manera centralitzada, poden accedir-hi moltes altres aplicacions, de manera que el sistema pot créixer en funció de les necessitats. Una aplicació molt interessant que fan ús d'aquesta possibilitat és el CRM.

 

  • CRM (de l'anglès Customer Relationship Management o Gestió de les Relacions amb els Clients) permet organitzar tota la informació i les accions que realitzem amb els nostres clients actuals o potencials (correus, trucades, gestió d'oportunitats, etc.).
  • e-Commerce (de l'anglès electronic Commerce o Comerç electrònic) que permet sincronitzar de manera dinàmica la informació de la base de dades del sistema ERP amb la botiga electrònica (Prestashop, Woocommerce...).

L'ERP definitiu