1. SKIP_MENU
  2. SKIP_CONTENT
  3. SKIP_FOOTER

Què fem

Oferim solucions tecnològiques a les necessitats de l'empresa.

 

Hem estudiat el mercat de la informàtica i del programari lliure (open source) de gestió per tal d'oferir al client una solució fiable, segura, perfectament adaptada al funcionament de les pimes i ampliable.

 

Existeixen moltes aplicacions informàtiques que resolen d'una manera o altra les necessitats de l'empresa. Hi ha aplicacions propietàries, amb un cost de llicència associat i una quota de manteniment. Altres programes són de lliure distribució i codi obert (open source), per les quals només cal pagar per la feina d'implantació i adaptació per part de l'empresa que el distribueix. Per altra banda, en el segon cas, al tractar-se d’aplicacions obertes poden ser modificades per qualsevol persona amb coneixements tècnics suficients, de manera que el client no queda lligat a un sol distribuïdor.

 

Nosaltres hem optat per oferir un producte consolidat open source que engloba serveis de planificació i gestió de recursos empresarials per a pimes i que compta ja amb més de 10 anys d'experiència en el mercat.

Tots els productes van orientats a un cert tipus d'empresa, i Dolibarr no n'és una exepció. Dolibarr va destinat a empreses que venen productes i/o serveis i integrades dins d'una de les següents tipologies:

  • Autònoms
  • Petites i mitjanes empreses
  • Associacions o organismes

Les principals raons per les quals ens hem decantat per distribuir aquest producte són: 

  • Senzillesa d'instal·lació, d'ús i d'actualitzacions que permet la fàcil resolució de problemes i incorporació de noves funcionalitats.
  • Sistema de codi obert (open source) 100% basat en web al núvol o en instal·lació local. Existeix un servei de subscripció mensual que permet començar a treballar amb aquest sistema en pocs minuts.
  • No es depèn d'un sol proveïdor o distribuïdor ja que es pot recórrer a altres programadors de confiança que poden continuar la tasca iniciada pel distribuïdor inicial.
  • Àmplia comunitat de desenvolupadors de Dolibarr que fa que el producte millori contínuament i s'hi afegeixin noves funcionalitats.

L'ERP definitiu